Probabilidades de aposta em Morioka


Produtos William Hill

Saltar para o conteúdo principal

Iniciar
Lembrar-se de Mim Perdeu os dados do início de sessão?

3:40 Morioka

A avançar - / Distância - 4f 214y
Selection Classificação RP Probabilidades anteriores Price SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Sakachu O B
Ryou Takamatsu/ Kouichi Satou
Formulário: Idade: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Spring Nail
Tatsunori Sugawara/ Tomokazu Tachibana
Formulário: Idade: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Shiny Isis
Atsushi Sekimoto/ Kouji Hareyama
Formulário: Idade: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Go Go Battler
Yuujirou Tanabata/ Tsukasa Yoshida
Formulário: Idade: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Tetsujin Sakurako
Bunhou Tou/ Yuukichi Sugawara
Formulário: Idade: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Isshiki
Shinobu Murakami/ Isao Sugawara
Formulário: Idade: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Big Tamate Roof
Yuuri Takahashi/ Masashi Itou
Formulário: Idade: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/4 Probabilidades
2 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Deduções Regra 4

4:15 Morioka

A avançar - / Distância - 5f 212y
Selection Classificação RP Probabilidades anteriores Price SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Volteggio
Yuu Suzuki/ Kouji Sakurada
Formulário: Idade: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Gold Martin
Masatoshi Yamamoto/ Yuuichi Saitou
Formulário: Idade: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Moon Celeb
Yuuichi Sakaguchi/ Yoshinori Sasaki
Formulário: Idade: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Saviors Grin
Yuuri Takahashi/ Kazumune Itou
Formulário: Idade: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Paradise Bern
Kazen Nangou/ Yoshinori Sasaki
Formulário: Idade: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Combat Coral
Rei Iwamoto/ Tooru Sannomiya
Formulário: Idade: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Ryuno Pernilla
Satoshi Kimura/ Mamoru Nitta
Formulário: Idade: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk M One Shigeta
Atsushi Sekimoto/ Kouji Hareyama
Formulário: Idade: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Combat Grace
Shinobu Murakami/ Tooru Sannomiya
Formulário: Idade: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Fumitatsu Lovely
Hidetoshi Abe/ Yoshinori Sasaki
Formulário: Idade: 2 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Probabilidades
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Deduções Regra 4

4:50 Morioka

A avançar - / Distância - 6f 211y
Selection Classificação RP Probabilidades anteriores Price SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Behave
Masatoshi Yamamoto/ Kouji Sakurada
Formulário: Idade: 9 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Polkagris
Satoshi Kimura/ Mamoru Nitta
Formulário: Idade: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Le Lien Ship
Bunhou Tou/ Yuukichi Sugawara
Formulário: Idade: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Cherry Beltz
Yuuichi Sakaguchi/ Isao Sugawara
Formulário: Idade: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk O B One Emperor
Shinobu Murakami/ Minoru Murakami
Formulário: Idade: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Liberal Arts
Ryou Takamatsu/ Yoshinori Sasaki
Formulário: Idade: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Handsome Harley
Yuu Suzuki/ Kouji Sakurada
Formulário: Idade: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Legend Maker
Rei Iwamoto/ Kouki Chiba
Formulário: Idade: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Camel Clutch
Yuujirou Tanabata/ Minoru Murakami
Formulário: Idade: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
10 (10)
Runner Silk Cosmo My Dear
Yuuri Takahashi/ Kouji Sakurada
Formulário: Idade: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Probabilidades
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Deduções Regra 4

5:25 Morioka

A avançar - / Distância - 6f 211y
Selection Classificação RP Probabilidades anteriores Price SP Place
Only 2
Place
Only 3
Place
Only 4
Insure 2 Places Insure 3 Places Insure 4 Places Insure Faller Betting Without Betting Without Betting Without
1 (1)
Runner Silk Gnarly
Satoshi Kimura/ Shinichi Hatakeyama
Formulário: Idade: 4 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
2 (2)
Runner Silk Photon Stream
Masatoshi Yamamoto/ Hiromichi Iida
Formulário: Idade: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
3 (3)
Runner Silk Heart Lock
Toshiya Yamamoto/ Hiroji Chiba
Formulário: Idade: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
4 (4)
Runner Silk Wind Lauf
Ryou Takamatsu/ Tomokazu Tachibana
Formulário: Idade: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
5 (5)
Runner Silk Sonrie
Yuujirou Tanabata/ Kouichi Seto
Formulário: Idade: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
6 (6)
Runner Silk Hananomichi
Tatsunori Sugawara/ Kouichi Seto
Formulário: Idade: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
7 (7)
Runner Silk Polar Jet
Yuuichi Sakaguchi/ Yoshiharu Oikawa
Formulário: Idade: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
8 (8)
Runner Silk Meisho Kakumichi
Hidetoshi Abe/ Yoshiharu Oikawa
Formulário: Idade: 5 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
9 (9)
Runner Silk Love Reborn
Ryou Kobayashi/ Yuukou Kudou
Formulário: Idade: 3 Peso:
SP
Racing Post Logo   Spotlight :  -
          1/5 Probabilidades
3 Places
                   
SP_BETS_SETTLED_WH

Deduções Regra 4

10:10 Morioka - Resultados

12 Ran - Resolvido - Off Time: 10:10:01

Pos. Dist. No. Cabina Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1.º 9 (9)
Runner Silk Concert Dore Masatoshi Yamamoto Yoshinori Itagaki
-
3.00 - -
 2.º 3 (3)
Runner Silk Dracaena Shinobu Murakami Yoshiharu Oikawa
-
3.50 - -
 3.º 11 (11)
Runner Silk Sting Like Bee Kazen Nangou Masayuki Murakami
-
7.50 - -
Dividendos Forecast: 14.30  
9:35 Morioka - Resultados

12 Ran - Resolvido - Off Time: 09:35:01

Pos. Dist. No. Cabina Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1.º 4 (4)
Runner Silk Railgun Toshiya Yamamoto Kouichi Satou
-
3.50 - -
 2.º 6 (6)
Runner Silk Admire Comet Masatoshi Yamamoto Shigeyuki Konishi
-
4.50 - -
 3.º 5 (5)
Runner Silk Sanei Musashi Shinobu Murakami Shinichi Hatakeyama
-
2.37 - -
Dividendos Forecast: 20.50  
9:00 Morioka - Resultados

12 Ran - Resolvido - Off Time: 09:00:03

Pos. Dist. No. Cabina Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1.º 4 (4)
Runner Silk Sanei Kingdom Toshiya Yamamoto Kouichi Satou
-
6.00 - -
 2.º 7 (7)
Runner Silk Nightmare Shinobu Murakami Shinichi Hatakeyama
-
3.00 - -
 3.º 3 (3)
Runner Silk Sanei Lord Yuuri Takahashi Kouichi Satou
-
1.73 - -
Dividendos Forecast: 27.10  
8:25 Morioka - Resultados

11 Ran - Resolvido - Off Time: 08:25:01

Pos. Dist. No. Cabina Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1.º 8 (8)
Runner Silk Vermogen Ryou Kobayashi Hiromichi Iida
-
1.80 - -
 2.º 3 (3)
Runner Silk Full Of Wit Toshiya Yamamoto Kouichi Satou
-
2.87 - -
 3.º 10 (10)
Runner Silk Tokino One Carat Yuujirou Tanabata Kouki Chiba
-
7.00 - -
Dividendos Forecast: 5.70  
7:45 Morioka - Resultados

12 Ran - Resolvido - Off Time: 07:45:02

Pos. Dist. No. Cabina Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1.º 11 (11)
Runner Silk Revolio Shinobu Murakami Kouji Sakurada
-
2.37 - -
 2.º 4 (4)
Runner Silk Noble Palace Ryou Takamatsu Yoshinori Itagaki
-
4.33 - -
 3.º 7 (7)
Runner Silk Qiaokeli Yuujirou Tanabata Kouichi Satou
-
51.00 - -
Dividendos Forecast: 12.80  
7:05 Morioka - Resultados

10 Ran - Resolvido - Off Time: 07:05:01

Pos. Dist. No. Cabina Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1.º 10 (10)
Runner Silk Friend J Yuujirou Tanabata Kouji Sakurada
-
2.25 - -
 2.º 8 (8)
Runner Silk Sun Mirror Yuu Suzuki Kouji Sakurada
-
8.00 - -
 3.º 1 (1)
Runner Silk Tsukasa Masatoshi Yamamoto Shigeyuki Konishi
-
3.50 - -
Dividendos Forecast: 16.50  
6:30 Morioka - Resultados

10 Ran - Resolvido - Off Time: 06:30:04

Pos. Dist. No. Cabina Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1.º 4 (4)
Runner Silk Eri Glory Yuuri Takahashi Mamoru Nitta
-
4.00 - -
 2.º 8 (8)
Runner Silk Eiji Ryou Takamatsu Masahiko Satou
-
2.00 - -
 3.º 10 (10)
Runner Silk Atos Yuuichi Sakaguchi Masayuki Murakami
-
17.00 - -
Dividendos Forecast: 10.80  
5:55 Morioka - Resultados

10 Ran - Resolvido - Off Time: 05:55:00

Pos. Dist. No. Cabina Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1.º 10 (10)
Runner Silk Survival Boss Shinobu Murakami Hitoshi Sakai
-
3.00 - -
 2.º 7 (7)
Runner Silk Sun Duluth Rei Iwamoto Tooru Sannomiya
-
11.00 - -
 3.º 9 (9)
Runner Silk Meisho Sasurai Satoshi Kimura Hiroji Chiba
-
10.00 - -
Dividendos Forecast: 29.80  
5:20 Morioka - Resultados

7 Ran - Resolvido - Off Time: 05:20:00

Pos. Dist. No. Cabina Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1.º 2 (2)
Runner Silk Victoria Bouquet Reika Sekimoto Masahiko Satou
-
2.62 - -
 2.º 1 (1)
Runner Silk Quenya Yuujirou Tanabata Tooru Sannomiya
-
51.00 - -
Dividendos Forecast: 65.90  
4:45 Morioka - Resultados

7 Ran - Resolvido - Off Time: 04:45:01

Pos. Dist. No. Cabina Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1.º 6 (6)
Runner Silk Happy Holidays Ryou Takamatsu Yoshinori Sasaki
-
3.50 - -
 2.º 2 (2)
Runner Silk Yamanin Amaltas Yuuri Takahashi Masashi Itou
-
2.00 - -
Dividendos Forecast: 7.20  
4:10 Morioka - Resultados

9 Ran - Resolvido - Off Time: 04:10:02

Pos. Dist. No. Cabina Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1.º 4 (4)
Runner Silk Graffias Lady Yuujirou Tanabata Kouki Chiba
-
4.33 - -
 2.º 8 (8)
Runner Silk Maruyo Chiaki Lamp Ryou Takamatsu Kouji Sakurada
-
5.50 - -
 3.º 3 (3)
Runner Silk Ultima Moon Yuuri Takahashi Kazumune Itou
-
19.00 - -
Dividendos Forecast: 26.10  
3:40 Morioka - Resultados

8 Ran - Resolvido - Off Time: 03:40:01

Pos. Dist. No. Cabina Selection Jockey Trainer SP Tote Win Tote Place
 1.º 6 (6)
Runner Silk Lippisch Ryou Takamatsu Kazumune Itou
-
3.00 - -
 2.º 8 (8)
Runner Silk Alioth Yuu Suzuki Kouji Sakurada
-
2.50 - -
 3.º 3 (3)
Runner Silk Kamapoko Shokunin Hidetoshi Abe Yoshiharu Oikawa
-
3.25 - -
Dividendos Forecast: 8.10  

UK and Ireland - Best Odds Guaranteed All Races DD_EXPAND_COLLAPSE

If you bet on a Horse and take our price, say 7/1, but when the race starts the price has moved to a larger price, maybe 9/1, we'll settle your bet at the larger price. This means no more disappointment if the price gets better, you're guaranteed whichever is higher - the Starting Price or the price you took.

 • KEY:
 • Preços de Apostas AntecipadasPreços de Apostas Antecipadas
 • As Melhores Probabilidades GarantidasAs Melhores Probabilidades Garantidas
 • ResultsResults
 • Race ReplayRace Replay
 

Ayr

 • totepool
 • Live TV     Racing UK
 • A avançar: Boas Condições

All races Quickpick

 
 

Newcastle

 • totepool
 • A avançar: Boas Condições

All races Quickpick

 

Galway

 • totepool
 • Live TV     Racing UK
 • A avançar: Heavy

All races Quickpick

 

Wexford

 • Live TV     Racing UK

All races

França - Live William Hill covered racing from France DD_EXPAND_COLLAPSE

 

 

Toulouse

 • A avançar: Boas Condições

All races Quickpick

US Racing - watch live on Betting TV 7 days a week for free DD_EXPAND_COLLAPSE

Watch the biggest US races with us on Betting TV, seven days a week, for free. Singles only. SP bets settled at the last William Hill price. Fixed odds available on Mobile & Online.

 
 
 
 
 

Virtual Racing   DD_EXPAND_COLLAPSE

 

 
 
 
 
 
 
 
 

South America HR_REGN_TITLE_SOUTH_AMERICA DD_EXPAND_COLLAPSE

Virtual Legends HR_REGN_TITLE_VIRTUAL_LEGENDS DD_EXPAND_COLLAPSE

HR_REGN_BLURB_VIRTUAL_LEGENDS

 

York - Legends

 • A avançar: Good-to-soft

All races Quickpick

 

Newbury - Legends

 • A avançar: Boas Condições a firme

All races Quickpick

 

Goodwood - Legends

 • A avançar: Boas Condições a firme

All races Quickpick

As Corridas de Amanhã

UK and Ireland - Best Odds Guaranteed All Races DD_EXPAND_COLLAPSE

If you bet on a Horse and take our price, say 7/1, but when the race starts the price has moved to a larger price, maybe 9/1, we'll settle your bet at the larger price. This means no more disappointment if the price gets better, you're guaranteed whichever is higher - the Starting Price or the price you took.

 

Bangor-On-Dee

 • A avançar: Boas Condições

All races

 

Catterick

 • Live TV     Racing UK
 • A avançar: Macio

All races

 

Chepstow

 • A avançar: Boas Condições

All races

 

Newcastle

 • A avançar: Boas Condições

All races

 

South Africa Fixed Odds Racing DD_EXPAND_COLLAPSE

 

Kenilworth

 • A avançar: Boas Condições

All races

Japão . DD_EXPAND_COLLAPSE

França - Live William Hill covered racing from France DD_EXPAND_COLLAPSE

 

 

Vincennes

 • A avançar: Boas Condições

All races

 

Chantilly

 • A avançar: Boas Condições a firme

All races

 

Fontainebleau

 • A avançar: Boas Condições a firme

All races

US Racing - watch live on Betting TV 7 days a week for free DD_EXPAND_COLLAPSE

Watch the biggest US races with us on Betting TV, seven days a week, for free. Singles only. SP bets settled at the last William Hill price. Fixed odds available on Mobile & Online.

 
 
 
 
 
 
 

South America HR_REGN_TITLE_SOUTH_AMERICA DD_EXPAND_COLLAPSE

Australia and NZ HR_REGN_TITLE_AUSTRALIA_AND_NZ DD_EXPAND_COLLAPSE

HR_REGN_BLURB_AUSTRALIA_AND_NZ

 
 
 

Grafton

 • Live TV     At The Races
 • A avançar: Soft-to-heavy

All races

 

Hawkesbury

 • Live TV     At The Races
 • A avançar: Boas Condições

All races

 
 

Swan Hill

 • Live TV     At The Races
 • A avançar: Boas Condições

All races

 

Austrália HR_REGN_TITLE_AUSTRALIA DD_EXPAND_COLLAPSE

Virtual Legends HR_REGN_TITLE_VIRTUAL_LEGENDS DD_EXPAND_COLLAPSE

HR_REGN_BLURB_VIRTUAL_LEGENDS

 
 
 

Virtual Racing   DD_EXPAND_COLLAPSE

Other   DD_EXPAND_COLLAPSE

Alerta - a sua aposta não foi efectuada!

Por favor, reveja a oferta abaixo e marque as partes da aposta que pretende efectuar, antes de realizar a mesma.
A seguinte oferta consta da aposta que solicitou:
Podemos fazer-lhe uma oferta adicional de:
Anitmated Timer

?

Recibo de Apostas

arrowIncluir em múltiplos Apagar Boletim

A carregar...
O seu boletim de aposta encontra-se actualmente vazio
Verificação do emissor do cartão - por favor, preencher os campos obrigatórios
Por favor, aguarde
Por favor, aguarde enquanto a sua aposta está a ser processada
Please Wait
Atraso da aposta
Por favor, aguarde enquanto a sua aposta está a ser revista por um agente, para ser aprovada.

Esta é uma oferta por tempo limitado - Por favor, clique em Efectuar Aposta para aceitar ou em Recusar Oferta para rejeitar

Atraso da aposta
Tempo Restante

?

Acumuladores/ Múltiplos

?

Forecasts / Tricasts

?

Opções de Permutação Forecast / Tricast

São aceites todas as apostas em conformidade com as Regras de Apostas do WilliamHill , que se encontram publicadas neste sítio.

Need Help? Contact Customer Services

Apostas gratuitas disponíveis

São aceites todas as apostas em conformidade com as Regras de Apostas do WilliamHill , que se encontram publicadas neste sítio.


Poker NEW
 
 
 
Redes Sociais
William Hill Facebook
William Hill Twitter
William Hill YouTube

 

 

 

/*** Allows Cross-Browser, Cross-Domain comms via iFrames ***/